Kuranda Rüşvet ve Yolsuzluk ile ilgili ayetler


Açıklama: Kuranda Rüşvet ve Yolsuzluk ile ilgili ayetler
Kategori: Kuran Ayetleri
Eklenme Tarihi: 09 Nisan 2014
Geçerli Tarih: 17 Ocak 2019, 11:01
Site: Ramazan Hoş
URL: http://ramazanhos.com/haber_detay.asp?haberID=52


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

 

 ( BAKARA suresi, 188. ayet )

Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin.

İnsanların mallarından bir kısmını bile bile Günaha girerek yemek için

Onları hâkimlere işbaşındakilere) (rüşvet olarak) vermeyin

 

( Maide Suresi 38. ayet )

Ve, hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere,

Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin.

Ve Allah Aziz’dir, Hakîm 'dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

 

( Enbiya suresi 10. ayet )

Yemin olsun, size bir Kitap gönderdik ki,

öğüt ve uyarınız/zikriniz/şerefiniz yalnız ondadır.

Hâlâ aklınızı çalıştırmayacak mısınız?

 

( Sure (Nisa Suresi), 2. Ayet )

Yetimlere mallarını verin.

Temizi pis olanla (helâli haramla) değişmeyin.

Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin.

Çünkü bu, büyük bir günahtır.

 

( NİSA Suresi, 29. ayet )

Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin.

Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka.

Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.

 

(  Kaf suresi 16 ayet )

Ve andolsun ki insanı Biz yarattık.

Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz.

Ve Biz, ona şah damarından daha yakınız.

 

( MÂİDE suresi, 38. ayet )

Hırsızlık eden erkek ve kadının,

Yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin.

Allah izzet ve hikmet sahibidir.

 

( Şuara Suresi 181.183 ayet )

Ölçüyü, tartıyı tam yapın, eksiltenlerden olmayın.

Doğru dürüst tartıyla tartın.

İnsanların mallarının değerini normal fiyatların altına düşürmeyin

Ve yeryüzünde fesatlık yapmayın.