Küresel Felaketler Kapıda


Açıklama: Küresel Felaketler Kapıda
Kategori: Genel
Eklenme Tarihi: 24 Temmuz 2018
Geçerli Tarih: 19 Şubat 2019, 10:54
Site: Ramazan Hoş
URL: http://ramazanhos.com/haber_detay.asp?haberID=349


Yeni Sayfa 1

Küresel Felaketler Kapıda !

 

Ağustos ayı çok önemli bir aydır, neden mi? büyük yıkıcı fırtına, depremlerin yaşanacağı bir Ağustos ayı ola bilir, Yüce Rabbimiz biz kullarını bazı ( Ay, Güneş- gibi gökyüzü değişikliğiyle uyarıyor, bakınız  "27 Temmuz 2018 ay tutulması, Kanlı Ay tutulması bir işarettir, bu Fırtınaların ve depremlerin hangi ülkelerde olacağını bizler bilemeyiz, ancak Rabbimizin nereye felaket vereceği gaybı haberi yaşadığımız zaman anlarız, bakınız tüm ülkeler Türkiye dahil dört iklimden iki iklime düşmüştür, günden güne de bu gidiş büyük felaketleri getirecektir,

.

bu yaşanan ve günden güne artan gökyüzü olaylarını, ciddiye almalı tüm insanlık, bu felaketleri neden yaşıyoruz ve her yıl daha da artan bu küresel değişikliğin sebebi nedir?

 

Evet: insanlığın bozulmasıdır, hırsızlık ve zina tüm ülkelerde bozuk yönetimlerin artması, eğer ki bu düzen böyle giderse "Kıyametin kopması kaçınılmaz olacaktır, durumu yerinde olan Müslüman görünüm kisvesindeki insanların kitapsız yani Kur'an'sız din anlayışı ve yoksullara zekat vermemeleri hayvanlara eziyet etmeleri, zinanın Erkek Erkeğe, ve kadın kadınla ensest ilişkilere girmesi Nuh'un kavmini geçmiş durumdadır, bu yüzden Yüce Rabbimiz İnsanoğlunu bazı felaketlerle uyarmaktadır, bakınız sizlere Kur'an ayetlerini belki anlayan olur diye paylaşıyorum.!

 

(Muhammed Suresi, 18) Artık onlar, kıyamet-saatinin kendilerine apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun işaretleri gelmiştir...

 

( Kasas Suresi, 59 ayet ) Senin Rabbin, 'ana yerleşim merkezlerine' onlara ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe şehirleri yıkıma uğratıcı değildir. Ve Biz, halkı zulmeden şehirlerden başkasını da yıkıma uğratıcı değiliz.

 

( İSRÂ Suresi- 4-5 ayetler ) Irsailogullarına Kitap'da: «Doğrusu yeryüzünde iki defa bozgunculuk yapacak ve kibirlendikçe kibirleneceksiniz» diye bildirdik.«Bu ikiden birincisinin vakti gelince, üzerinize pek güçlü olan kullarımızı salacağız. Onlar memleketlerinizde her köşeyi kontrollerine alacaklar. Bu, yerine gelecek bir vaaddir.»

 

( MAUN SURESİ ) Dini yalanlayanı gördün mü? işte o, yetimi itip kakar; Yoksulu doyurmaya teşvik etmez; Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır”Ve hayra da mâni olurlar.”

 

( Sebe Suresi, 13. ayet ) Ona dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlardı. "Ey Davud ailesi, şükrederek çalışın." Kullarımdan şükredenler azdır.

 

( BURUC Suresi 7. ayet ) Ve onlar, mü'minlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı.

 

( HÜMEZE Suresi ) Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline -3- Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır. - 4- Hayır, andolsun ki, o hutame (cehennem)ye atılacaktır. 5- Hutame'nin ne olduğunu bilir misin? - 6-7- O, kalplerin içine işleyecek, Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. --8-9- Cehennemlikler, dikilmiş direklere bağlı oldukları halde, -o ateşin kapıları üzerlerine kapatılacaktır.

 

( BAKARA Suresi 275. ayet ) Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, “Alışveriş de faiz gibidir” demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de (o öğüte uyarak) faizden vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah’a kalmıştır. (Allah, onu affeder.) Kim tekrar (faize) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalacaklardır.

 

( Neml Suresi, 69. ayet ) De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da, suçlu-günahkarların nasıl bir sona uğradıklarını görün"

 

( Enam suresi 116 ayet ) Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyarsan Seni Allah yolundan saptırırlar. Sadece sanıya uyarlar onlar ve sadece saçmalarlar.

 

( EN'ÂM Suresi 159. ayet ) Din anlayışlarını parça, parça edip, cemaat, cemaat olanlar var ya, (Rasûlüm) senin onlarla hiçbir işin olamaz! Onların işi ancak Allâh'a kalmıştır. . . Sonra, onlara yapmakta olduklarının içyüzünü bildirecektir.

 

ZUMER Suresi 3. ayet ) Gözünüzü açıp kendinize gelin! Arı duru din yalnız ve yalnız Allah'ındır! O'ndan başkasını veliler edinerek, "biz onlara, bizi Allah'a yaklaştırmaları dışında bir şey için kulluk etmiyoruz." diyenlere gelince, hiç kuşkusuz Allah onlar arasında, tartışıp durdukları konuyla ilgili hükmü verecektir. Şu bir gerçek ki, Allah, yalancı ve nankör kişiyi iyiye ve güzele kılavuzlamaz.

 

( A'RAF Suresi 3. ayet ) Rabbinizden size indirilene uyun; O`nun berisinden bir takım velilerin ardına düşmeyin! Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.

 

( Adiyat Suresi 8. Ayet ) Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı (bencil ve cimri tutumundan) çok katıdır.

 

( ZÂRİYÂT Suresi 19. ayet ) Onların mallarında dilenip isteyen (ve iffetinden dolayı istemeyip de) Yoksul olan için Mallarınızdan yediğiniz nimetlerden bir hak, Paylar vardı.

 

( Bakara Sûresi 205 ayet ) “ O yeryüzünde iş başına geçti mi, orada fesat çıkarmaya, ekini ve zürriyeti kökünden kurutmaya koşar. Allah fesadı sevmez”

 

( BAKARA Suresi 37. ayet ) Derken, Âdem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb’ine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.

 

( İSRA Suresi 16. ayet ) Biz bir memleketi helâk etmek istediğimizde, onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına (itaati) emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz.