Hz Mehdi Kim duyunca şok olacaksınız


Açıklama: Hz Mehdi Kim duyunca şok olacaksınız
Kategori: Genel
Eklenme Tarihi: 07 Mayıs 2018
Geçerli Tarih: 21 Mayıs 2018, 14:15
Site: Ramazan Hoş
URL: http://ramazanhos.com/haber_detay.asp?haberID=339


Hz: İbrahim'in Soyundan gelecek, Elçi, Resul İsmailli bekleyin !

 ( MERYEM Suresi 54. ayet ) Kitapta İsmail'i de an, gündeminde örnek şahsiyet olarak bulunsun ve başkalarına da hatırlat. Doğrusu O, sözünde duran biriydi, bir elçi ve bir Resulidi.

( Bakara, Suresi133 ayet ) "Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?" dediğinde, onlar: "Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz; bizler O'na teslim olduk" demişlerdi.

( BAKARA Suresi 127. ayet ) Ve ne vakit ki İbrahim, Beyt'in temellerini yükseltmeye başladı, İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler: Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur, hiç şüphesiz işiten sensin, bilen sensin.

( İBRÂHÎM Suresi 40. ayet ) “"Rabbim, beni namazında sürekli kıl, soyumdan olanları da. Rabbimiz, duamı kabul buyur."

( EN'AM- Suresi 86 ayet ) İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'u da (hidayete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık.

(Bakara,Suresi131-132 ayetler) Rabbi ona: "Teslim ol" dediğinde O: "Alemlerin Rabbine teslim oldum" demişti. Bunu İbrahim, oğullarına vasiyet etti, Yakup da: "Oğullarım, şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti, siz de ancak Müslüman olarak can verin" diye benzer bir vasiyette bulundu.

(Bakara, Suresi 128 ayet) Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş kıl ve soyumuzdan Sana teslim olmuş bir ümmet ver. Bize ibadet yöntemlerini göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin."

(Bakara, Suresi112 ayet)''Hayır, kim bir iyilikte bulunarak kendisini Allah'a teslim ederse, artık onun Rabbi katında ecri vardır...''