Kuran'da Sünnet Ayetleri var mı ?


Açıklama: Kuran'da Sünnet Ayetleri var mı ?
Kategori: Genel
Eklenme Tarihi: 24 Ekim 2017
Geçerli Tarih: 18 Aralık 2018, 19:16
Site: Ramazan Hoş
URL: http://ramazanhos.com/haber_detay.asp?haberID=318


Kur'an'da Sünnet kelimesi geçmez. ne yazık ki bazı sözde !İlahiyatçı Hadis Ulemalarının yaptığı Kuran Meal açıklamalarında. açıklamalarında 'Allah'ın kanununda değişiklik bulamasınız kelimesini değiştirerek. şu şekilde Sünnet kelimesini Kur'an'a sokmak için Şöyle açıklıyorlar 'Allah'ın Sünnetinde Değişiklik Bulamasın. fitnesini sokuyorlar. Bu kelimenin aslı Sünnet değil Kuran'da Kanun diye geçer. Türkçe açıklamalı Kur'an Meali alacaksanız

aman dikkat Sünnet kelimesi yazıyorsa almayın çünkü Kur'an'ı kendi Mezheplerine uydurmak için fitneye düşe bilirsiniz. Doğru Kur'an Mealin açıklamasında 'Allah'ın kanunu diye geçer...sizlere aynı ayeti açıklayan Kur'an Mealini Paylaşıyorum  > Allah adına Fitne Yapanı bulun.

Doğru Kur'an'ın Sözü ! Elmalılı Hamdi Yazır: Kuran Meal Açıklaması ' ( AHZÂB Suresi 62. ayet ) Elmalılı Hamdi Yazır: Allahın bundan evvel geçenler hakkındaki kanunu ki Allahın kanununu tebdile çare bulamazsın

Yanlış Mezhep Ulemaların Açıklamaları! İbni .... :Kuran Meal Açıklaması ! ( AHZÂB Suresi 62. ayet ) Allah'ın daha önceden geçenler hakkındaki sünnetidir. Sen, Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın.,

Bazı bu yazıyı okuyan Mezhepçi Hadis Ulamalarına inanmış Mümin kardeşlerimiz şu şekilde düşüne bilir. Bizlerin “Sünnetullâh” hakaret ediyor. Sünnetullâh kavramı aslında ‘Allah’ın kanunu olarak Mümin Kardeşlerimize söylenmediği için fitneye düşmesine neden oluyor. Yeryüzünde tek bir kanun var o da Allah’ın kanunu. Doğada her türlü canla Allah’ın kanun nizamıyla yaratılmış. Ve bu şekilde Airet yurdu adaleti Allah’ın koymuş olduğu çizgiden dışarı çıkanlar hesabını asıl adalet günü Allah’ın kanun adaleti yanında hesap verecektir.