Sarhoşu idare edemeyen Meyhaneci olur mu?


Açıklama: Sarhoşu idare edemeyen Meyhaneci olur mu?
Kategori: Kitaplar
Eklenme Tarihi: 19 Mart 2017
Geçerli Tarih: 16 Ocak 2019, 18:37
Site: Ramazan Hoş
URL: http://ramazanhos.com/haber_detay.asp?haberID=276


Evet, bir devleti yöneten kişi Sarhoşu yöneten ‘Meyhaneci gibi olmalı, yönettiği ülkede her türlü vatandaşa eşit davranmak zorundadır, Sağcısı – Solcusu – dincisi – dinsizi, her kim var ise o ülkede, devlet yöneticiliğine soyunuyorsa eşit adaletli olmalı,  aksi takdirde vatandaşı kutuplaştırırsa bölücülüğün yolunu açar ve ülkede iç savaş çıkmasına zemin hazırlamış olur,

Bu verdiğim örnekler İslam’a zıt olan kelimeler değil Yüce Allah’ımız Kur’an’da da İslam Peygamberi Muhammed efendimize şunları emrediyor, !

( Hicr Suresi, 42. Ayet ) Muhakkak ki Benim kullarım üzerinde senin bir sultan (gücün, yaptırımın) yoktur,

( Kâf Suresi 45. Ayet ) Biz onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver.

Kuran ayetlerinde okuduğunuz gibi Yüce Allah Peygamberlik verdiği kullarına bile sen Kullarıma ne günahları olursa olsun Zorbalık yapamasın diyor, ancak Kur’an la uyarırsın diye emrediyor Rabbimiz,

Siyasetçilerinde vatandaşları üzerinde ‘Kralcılık - hükümdarlık yapmak isteyenler mutlaka, nefsi - arzularını tatmin etmek için isteyenler ola bilir, her dönemde olduğu gibi, ‘Allah bu tür Hükümdarlık yapan ülkelerin ve onlara uyan toplumları helak etmiştir,

Ülkeleri yönetmek isteyen Siyasilerin tek görevi, o ülkenin halkına ‘adaletli insanları kutuplaştırmayan, bir anlayış içinde olmalı, Siyasi Makama ulaşmış kimseleri, ‘Allah her yaptığı güzel işlerden – ve zulümden sorumlu tutar, dini inancı olsun olmasın, her yaptığı işten sorumlu oldukları için, Siyasi iktidarlar ‘Cehennemin ucuna yakın olduğunu bilmeli,      

Her bir eline geçtiği “Maldan - Mülkten yaptığı lüzumsuz harcamalardan sorumlu tutulacaktır,

 ( BAKARA suresi, 188. ayet ) Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hâkimlere (işbaşındakilere) (rüşvet olarak) vermeyin.

Verdiğim bilgilerin Kur’an’a uygun olmasına dikkat ediyorum, yoksa Allah korusun yanlış bir bilgi vermek insanı Dinden İslam’dan ayırdığı gibi, cehennemi’de boylaya biliriz, Yüce Allah’ımız Kur’an’la birbirinize öğüt vermemizi emrediyor,

Yeryüzünde ‘Allah hiçbir kulluna - Peygamberler bile olsa zorbalık hükümdar olamayacağını söylerken, Siyasetçileri, veyahut, Tarikat liderlerini, ağa paşaları, ilahlaştırmayın, rızıkları veren ‘Allah olduğunu bilin, eğer ki neden ‘Allah bana vermiyor diye düşünüyorsanız, yaşam şeklimizde bozukluk, kulla kulluk ettiğimiz içindir Kuranda Yüce Allah’ımız bizlere şunu söylüyor !

( Ra’d  suresi 11 ayet ) Bir toplum, kendilerinde olanı değiştirmedikçe Allah, o topluma verdiğini değiştirmez.”

Evet, bazı zenginlikte vardır ki ‘Allah o kulluna çok malla servetle vererek sınar ve “Cehennemine atar,

( ÂLİ İMRÂN Suresi 145. ayet ) o. Dünya çıkarını gözetene ondan veririz; âhiret yararını gözetene de ondan veririz. Şükredenleri ödüllendireceğiz biz.

Anlaşılan yeryüzünde hiçbir kimse kimseye peygamberde olsa hükümdar – zorba olamayacağını belirtiyor ‘Her canlının rızkını veren de “Allah'tır. Kur’an ayetlerini son kez bir inceleyelim, !

( Zâriyât Suresi 58. Ayet  ) Hiç şüphesiz, rızık veren O, metin kuvvet sahibi olan Allah'tır.

( BAKARA Suresi 256. ayet ) Dinde baskı - zorlama - tiksindirme yoktur. Doğru ve güzel olan, çirkinlik ve sapıklıktan açık bir biçimde ayrılmıştır. Her kim tâğuta sırt dönüp Allah'a inanırsa hiç kuşkusuz sapasağlam bir kulpa yapışmış olur. Kopup parçalanması yoktur o kulpun. Allah, hakkıyla işiten, en iyi biçimde bilendir.