Deccal Süfyanlar Özeliği


Açıklama: Deccal Süfyanlar
Kategori: Makaleler
Eklenme Tarihi: 15 Mart 2017
Geçerli Tarih: 21 Ekim 2018, 10:12
Site: Ramazan Hoş
URL: http://ramazanhos.com/haber_detay.asp?haberID=273


"Kıyamete Yaklaştığı zaman Deccal Süfyanlar, her ülkede 
Yahudi Hristiyan Müslüman dindar görünümlü olacak ve çoğu İnsanlar bunları İlah edinecek" 
.
"Deccal" ve "Süfyan" hakkında bilgi İlk önce Deccal ne demek anlamı nedir Deccal Asıl ismi Süfyan’dır Deccal kavramı Süfyan her ikisi de aynı kişidir - Ahir zamanda, Mesih'in ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanları dini inancından saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan ve şeytanı temsil eden varlıktır.
.
Herkesin asıl merak ettiği konu Deccal Yani Süfyan kim Şeytanın kendisi mi ? her dini bilgisi olanların kendince bir Deccal Süfyan anlatımı var bu konu hakkında Kur’an’da direk Süfyan İsmini vermese de Yüce Rabbimiz Süfyan kimlere dendiğini açık şekilde belirtiyor Süfyan kime derler evet Süfyan Deccal olarak bildiğiniz varlık – İnsanın oğlunun kendisidir yüce Rabbimiz Süfyanların diğer ismi Deccalların zulmüne uğramış masun halkı korumak için Resuller Nebiler göndermiştir toplum olarak yoldan çıkmış kavimlere de Uyarıcı Elçiler gönderip azan topluluğu zaman vakit vermeden helak etmiştir.
.
Helak edilen ülkelerin Deccal Süfyanları
Ramses
Amon RA
Firavun
Nemrut
Buna benzer kişiler Süfyan Deccal denir peki bu kişiler Dünyaya Süfyan olarak mı geliyor hayır farkındaysanız bu Süfyan Deccalların hepsinde aynı özelik var hepsi de o ülkelerin devlet hükümdarı yöneticileri oluyor peki bunlar neden liderlerden çıkıyor Süfyan Deccal ?
.
Yüce Rabbimiz biz kullarını dünyaya iyi kötü insanları sınamak için bir imtihan vesilesi kılmıştır iyi amel işleyen kullarını Yüce Rabbimiz Melerleriyle her türlü bela musibetlerden korur kötü ameller işleyen kullarını da yalnız kendi başına bırakır Şeytanın İstediği de bu
Kötü birini genç yaşlarda vesvese vererek eğitmeye başlar çünkü o kötü niyetli İnsan arzuların peşinde koşar Şeytan da onun önemli biri olması ve İnsanların Başına getirip Lider olmasını sağlar ve bu kötü niyetli kişiler Şeytanın vermiş olduğu vesveseyi kendi düşüncesi kendi başarısı zanneder yaptıkları kötü işlerden zevk alırlar.
.
Yüce Rabbimiz Kur’an da açık şekilde belirtiyor Kıyamet çok yakın ve Son Resul Muhammed diyor ve ilerleyen ayetlerde de ben bir ülkeyi Elçiler göndermedikçe helak etmem diyor evet Kur’an ayetleri - Kıyamet yakın - Elçiler göndermedikçe helak etmem”.
Evet, Kıyamet yakın dediğine Göre Yüce Rabbimiz - görülen köy yakın dertler. Şu anki bütün ülkelerin Liderleri Yahudi Hıristiyan Müslüman Dindar görünüm altında Halkına zulüm ediyor evet şuna emin olmalıyız ki Deccal denen Süfyanlar Dindar görünümlü hükümet liderlerinden olacak”.