Kur'an'da Namaz kaç vakit


Açıklama: Kur'an'da namaz kaç vakit
Kategori: Kitaplar
Eklenme Tarihi: 04 Ocak 2017
Geçerli Tarih: 16 Ocak 2019, 18:36
Site: Ramazan Hoş
URL: http://ramazanhos.com/haber_detay.asp?haberID=257


Bazı İlahiyatçı yazarlar Kur’an tefsiri açıklarken 3 vakit Namaz Olduğunu savunurlar şu bir gerçektir ki Kur’an tüm olarak bir bütündür bazı konularda Yüce Allah’ımız Kur’an’ı bir ayet olarak kısıtlamamıştır bir bütün olarak okursanız Namazın kaç vakit olduğunu anlayacaksınız  Bazı İlahiyatçı yazarlar Kur’an’ı bir bütün olarak düşünmedikleri için bir ayete takılıp diğer ayetlerin üzerine birleşmesi bir bütün olduğunu kavramıyorlar Kur’an bir bütündür Kur’an’da Yüce Allah’ımız bu gibi Tefsir yapanları uyarmaktadır !!!

( HİCR Suresi 91. ayet ) Ki onlar, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr ederek) Kur’an’ı da parça parça edenlerdir.

Kur’an ayetlerini hep birlikte inceleyelim !!! 

( HÛD Suresi 114. ayet ) (Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür.

= Gündüzün iki tarafında =

Evet Gündüzün iki tarafında Öğle İkindi Namazı oluyor, iki namazı bu ayette anlıyoruz

= Gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl =

Evet, bu ayete Gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl, yani sabah Namazı oluyor

( İSR Suresi 78. ayet ) Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı’ya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.

= Batı’ya kaymasından = Akşam Namazı oluyor

= gecenin karanlığına = yatsı namazı oluyor

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> !

Şöyle bir namaz vakitlerini toplayalım !!!

= Gündüzün iki tarafında = öğle İkindi Namazı ( 2 vakit namaz !

= Batı’ya kaymasından = Akşam Namazı  ( 1 )  vakit namaz !

= gecenin karanlığına = Yastı Namazı ( 1 ) vakit namaz !

= Gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl =  Sabah Namazı ( 1 )  vakit 

Evet, Kur’an’a göre Kaç vakit Namaz var

= = = Yüce Allah’ımız 5 vakit namazı emretmiştir = = =

Bunun aksini İddia edenler büyük bir yanılgı içindedir Kur’an’ı bir bütün olarak göremeyenlerdir Kur’an’ı okuyup anlamak için İlahiyatçı yazar olmanız gerekmez okumayı bilen her kim olursa Kur’an’ı bir bütün olarak okuduğunda Yüce Allah’ımızın vermiş olduğu hikmetlerden yararlanacaktır