Kur’an, da On dokuz mucizesi


Açıklama: Kur’an, da On dokuz mucizesi
Kategori: Genel
Eklenme Tarihi: 02 Mart 2016
Geçerli Tarih: 17 Ocak 2019, 11:00
Site: Ramazan Hoş
URL: http://ramazanhos.com/haber_detay.asp?haberID=235


Kur


Kur’an’da 19 mucizesi çoğu din adamları bu konuya matematiksel Açıklık getirmişlerdir değişik tezlerde bulunmuşlardır her biri farklı yorumlarda bulunmuşlardır fakat her biri açıkladığı tezlerle bir birini tutmamaktadır tutmaması da normal çünkü bu arkadaşlar işin matematiksel hesaplarla ilgili olduğunu sanmaktadırlar

Kur’an’da 19.mucizesini açıklayacak olan haberci Hz İsa Bu konuya dikkat edin Meryem suresi en baştan 19 sayfaya kadar Yüce Allah’ımız dört kutsal sayılan kitaplarına şifre koymuştur Bu şifre de Meryem suresi 19 ayettin içindedir Hz İsa çeldiği gün
Bir mucize ile gelecektir bu mucize nedir!

Ahit Sandığının Sırrı Nedir

Başlık da olduğu gibi Ahit Sandığını Hz İsa bütün din adamlarını ve Yahudi Hıristiyan mümin halkını bir araya toplayıp Ahit Sandığı’nın olduğu Yerine götürüp açacak o sandığın içinde hiç değişmemiş orijinal şeklinde Tevrat Zebur İncil Kur’an bulunacak ve Hz İsa Kur’an’ı eline alıp Bütün kutsal kitapların 19’ncu surelerini açtıracak Tevrat da İncil de Zebur da ve Kur’an’da Hz İsa’yı müjdeleyen ayetlere tanık olacaklar bu 19 mucizeyi gören Yahudi Hıristiyan Müslümanlar Hakikat İslamiyet karşısında birlik olacaklar Evet, 19 mucizesi bu şekilde ortaya çıkmış olacak

( Müddessir suresi 30. ayet)Onun üzerinde on dokuz-vardır.

Kur’an’da ilk ayetten 19 sureye kadar bakın Meryem suresi19’ncu sura Meryem suresi Hz İsa’dan söz eder

—1 Fatiha: sure,
—2 Bakara: sure,
—3 Al-i İmran: sure,
—4 Nisa: sure,
—5 Mâide: sure,
—6 En’âm: sure,
—7 A’râf: sure,
—8 Enfâl: sure,
—9 Tevbe: sure,
—10 Yunus: sure,
—11 Hûd: sure,
—12 Yusuf: sure,
—13 Ra’d: sure,
—14 İbrahim: sure,
—15 Hicr: sure,
—16 Nahl: sure,
—17 İsrâ: sure,
—18 Kehf: sure,
—19 Meryem: sure."

( Meryem suresi 19 ayet )Demişti ki: "Ben, yalnızca Rabbinden (gelen) bir elçiyim; sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için (buradayım)."

Meryem suresi 19 ayette yazılı olan 19 mucizesi Ahit Sandığı’nın içinde bulunan Tevrat’da İncil’de Zebur’da ve okuduğunuz gibi Kur’an’da yazılı olan bu ayet bulunacak