Kur’an meali açıklaması Kur’an’ın kendisi sayılır mı?


Açıklama: Kur’an meali açıklaması Kur’an’ın kendisi sayılır mı?
Kategori: Genel
Eklenme Tarihi: 01 Mart 2016
Geçerli Tarih: 17 Ocak 2019, 10:59
Site: Ramazan Hoş
URL: http://ramazanhos.com/haber_detay.asp?haberID=234


Yeni Sayfa 1

Kur’an meali açıklaması Kur’an’ın kendisi sayılır mı?

 

İlk evvela şunu bilmek gerekir Kur’an’ı kim meal olarak açıklaya bilir

Bu çok önemli bir konu’

 

Tarikatların içinde yetişmiş veya tarikat şeyhleri

Kur’an’ın mealini açıklaması doğru olmaz çünkü bu gibi zatlar

Hadis kitaplarının etkisinde olduğu için içine fitne sokmaları mümkün

Nasıl fitne sokarlar Kur’an melaline Allah’ın sünnetine uyun ayetini

Şu şekilde açıklarlar peygamberin sünnetine uyun tarikat şeyhlerin uyun

Âlimlerin ve Mürşid-i Kamillerin sünnetine uyun 

 

Peki, kimler Kur’an’ın mealini açıklamalı eski Arap dil eğitimi almış

Hiçbir tarikatlarla ilişki içinde bulunmamış Allah’tan korkan Müminler

Açıklaya bilir.

 

Peki, bu dediğin kişiler kaldı mı diye düşündüğünüzü tahmin ediyorum

Evet, eski Arap dilini bilen ve tarikatlar içinde kâfir ilan edilen ilahiyatçı

yazarlarımız var bu yazarların açıkladığı Kur’an meallerini hadis kitaplarına

taparcasına köleleşmiş tarikat şeyhleri şu şekilde yanlış gösterip iftira

atmaktadırlar!

 

1 Kur'an'ın bir harfini bile değiştiremezsin

2 Kur’an Arapça okunmalı

3 Kur’an mealleri bir birini tutmuyor

 

Evet, şimdi bunu iddia eden fitnelere cevabını verelim ki

Doğru yolu yanlışı bir birinden ayıralım!

 

Kur'an'ın bir harfini bile değiştiremezsin evet doğru ama eş anlam

Taşıyan kelimeler Kur’an’ın anlamını değiştirmiş anlamına gelmez.

 

Peki, Kur’an’a zıt olan kelimeli Hadislerle iman ediyorlar da

Bire bir eş anlamlı her kelimesi anlaşılan Kur’an’ hükmünden

Denen kaçıyorlar.

 

Her bir yörenin ve ülkenin kendine has konuşma dil değişikliği vardır

Yani Karadeniz Anadolu güney doğuda da yaşayan biri ister istemez  

Eş anlamında dille konuşur ve anlamıyorum diyemezsiniz

Çünkü eş anlamlı ortak dili konuşuyorsunuz

 

 1. Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler!

 2. Baş_Kafa:

 3. Cevap-Yanıt:

 4. Değer-Kıymet:

 5. Elbise: Giysi:

 6. Fazla-Çok

 7. Gizli-Saklı:

 8. Hayat-Yaşam:

 9. İkaz-Uyarı:

 10. Kanıt-Delil:

 11. Lisan-Dil

 12. Merkep-Eşek:

 13. Neşe-Sevinç:

 14. Ömür-Hayat-Yaşam:

 15. Pis-Kirli

 16. Rastlantı-Tesadüf:

 17. Siyah_Kara:

 18. Şekil-Biçim:

 19. Tanık-Şahit

 20. Umut-Ümit:

 21. Ünlü-Meşhur

 22. Vatan-Yurt

 23. Yargıç-Hâkim

 24. Ziyan-Zarar

 25. Kur’an’da eş anamda değişik kelimeler

 

Kur’an farkı dil dedikleri yukarıdaki eş anlamı

Hadis kitapları Kur’an’ın açıklamasıyla zıt Kur’an’da helal olan

Hadis kitaplarında haram sayılmaktadır

İşte size bir örnek!

 

( Enam Suresi 38 ayet )Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.

 

Ebu Musa “Peygamberin altın ve ipeği kadınlara helal erkeklere haram kıldığını söyledi.” (Ahmet İbn-i Hanbel, Nesei, Tirmizi)

 

“Şu iki şey ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helâldir.”( İbni Mâce, Libas: 19.)

 

Bera bin Azib “Allah’ın rasulü bize altın ve gümüş kap kullanmayı, altın yüzük takmayı ve ipekten dokunmuş elbise giymeyi yasakladı” buyurdu. (Kütübi Sitte Cilt:7 Sayfa:543)

 

( A’raf suresi 32. ayet )De ki, Allah’ın kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızıkları kim yasakladı”

 

( Şura suresi 21. ayet )“Yoksa onların hakimiyette ortakları mı var ki, Allah’ın izin vermediği şeyi kendilerine kanun yapıyorlar”

 

( Câsiye suresi 13. ayet )

“O, Allah, semalarda ve yerde ne varsa hepsini sizin emrinize amade kıldı”

 

 

( Maide suresi 87. ayet )“Ey iman edenler! Allâh’ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri kendinize haram kılmayın ve sınırı aşmayın”

 

( Nahl suresi 116. ayet )“Dilleriniz yalana alıştığı için “bu helaldir”, ” şu haramdır” demeyiniz. Sonra Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah’a karşı yalan uyduranlar ise kurtuluşa eremez”

 

( En’am suresi 119. ayet )Allah haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları, bilmeden keyiflerine uyarak halkı şaşırtıyorlar. Muhakkak ki Rabbin, o sınırı aşanları çok iyi bilir.”

 

 ( En’am suresi 150. ayet )Allah şunu haram kıldı diye şehadet edecek şahitlerinizi getirin….”

 

( Kalem suresi 36. ve 37. ayetler )Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız varda oradan mı okuyorsunuz?”