Büyü ve sihir sırları nedir!


Açıklama: Büyü ve sihir sırları nedir!
Kategori: Genel
Eklenme Tarihi: 25 Şubat 2016
Geçerli Tarih: 16 Ocak 2019, 18:34
Site: Ramazan Hoş
URL: http://ramazanhos.com/haber_detay.asp?haberID=231


Yeni Sayfa 1

Büyü ve sihir sırları nedir!

 

Büyü anlamı Kur’an’ı okuyup incelediğinizde anlaşılır büyü Yüce Allah’ımız büyüyü Kur’an’da şu şekilde belirtmiştir Büyü sihir kâhin şair fal sihirbaz olarak bütünlemiştir yani büyü bir İnsan psikolojisini etkilemeyi bilen kişilere büyücü denir Mesela şu şekilde sizlere izah edeyim bir hasta insanı iyileştirmek için,

 

 

Bardağımdaki saf suyu içersen bu seni iyileştirir onun içinde seni iyileştirecek şeyler var bak içersen sağlığına hemen kavuşacaksın gibi yalandan o kişiye güven vererek o kişiyi kendine inandırıp etkilersin ve içtikten sonra o kişi iyeleştiğini psikolojik olarak iyileşir Bunun ismi büyü olur.

 

 Kısacası etkili konuşup insanları olmadık şeylere İnandırmak Yukarıdaki aslı olmayan resimde olduğu gibi keramet aratmak işte bu Büyüdür.

 

Büyünün bu şekilde de kullanılmak da terörde ve dini Sömürmede etkili siyasi konuşmalarda kullanılmaktadır Bazen kendi aramızda bile büyülendiğimizi söyleriz nasıl mı? Ya biriyle tanıştım inan sözleri beni büyüledi Ya bir kız gördüm veya bir erkek gördüm güzelliği beni büyüledi Yani aşk bile bir büyüdür çünkü sizlere olmadık şeyleri yaptırır. Sözle insanları etkilemenin ismi büyüdür Gördüğüyle insanları kandırmanın ismi sihir yani sihirbazlıktır arkasından hipnoz gelir 

 

 

Büyü bir tılsım keramet olmadığını anladınız Gaybı cinler veya periler bilemez onlarda yeryüzünde bizler gibi Sınanmaktadır gaybı bilgileri Yalnız ve yalnız Yüce Allah’ımız bilir Kur’an’ı anlayarak okuyan her kez bilir!  

 

 

( Sebe suresi 14. ayet )Cinler gaybı bilselerdi, zelil edici azap içinde kalmazlardı.

 

( Sebe suresi 48.ayet )De ki: "Benim Rabbim, gerçeği ortaya koyar. Gaybları en iyi bilen o’dur."

 

( Yunus suresi 20. ayet ) Ve: “Rabbinden ona bir ayet (mucize, delil) indirilse olmaz mıydı?” derler. O zaman de ki: “Gayb, yalnız Allah’ındır (Allah’a mahsustur). Artık Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.”

 

( Hucurât Suresi 18. Ayet )Muhakkak ki Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Ve Allah yaptıklarınızı Görendir.

 

( Al-i İmran Suresi 179. Ayet )Allah size gaybı bildirmez; fakat dilediği Peygamberine gaybı bildirir

 

Bakınız bazı dini şarlatanların Kur’an’da Bakara Suresinin 102. ayet Delil olarak göstermektedirler.

 

 

(  Bakara Suresinin 102. ayet )Süleyman'ın mülk ve saltanatı konusunda onlar, şeytanların okuyup Durduklarına uydular Hâlbuki Süleyman küfre sapmamıştı. Ancak şeytanlar küfre sapmıştı; insanlara büyüyü öğretiyorlardı.Ve Babil'de Hârût ve Mârût adlı iki melek üzerine indirileni öğretiyorlardı. Oysaki o iki melek biz bir imtihan aracıyız, sakın küfre sapma!"Demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı İnsanlar onlardan erkekle Eşinin Arasını açacakları şeyi öğreniyorlardı ne var ki, onlar onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezler onlar kendilerine zarar Vereni, yarar vermeyeni öğreniyorlardı yemin olsun ki, onu satın alanın âhırette hiç bir nasibi olmayacağını açıkça bilmişlerdir öz benliklerini Sattıkları şey ne kötüdür bir bilebilselerdi...

 

Şarlatan din tüccarları şeytanlar melekler büyü öğretiyor demek ki büyü var Diyerek insanların dini İnançlarını sömürüyorlar evet şeytan büyüyü Öğretiyordu nasıl mı? İnsanlara psikoloji etkileyerek karı kocaları arasını Açmayı öğretiyorlardı Hârût ve Mârût adlı iki meleklerde psikoloji olarak Karı koca arasındaki ilişkinin arası bozulmaması için büyülü kelimeleri Öğretiyorlardı büyülü kelime ne demek?

 

Büyülü kelime insanları etkili şekilde konuşup inandırmak bir zanaattır Büyülü kelimenin iki türü var insanların kötülüğüne uğraşıp kandırma Zanaattı yüce Allah’ımız bu gibi insanları büyülü kelimelerle yanlış Yönlendirenleri şimdiki gibi falcı Medyum Ebced hesabı gibi Yalan uyduranları lanetlemiştir bu şekilde insanları kandırmanın ismiKur’an’da büyü olarak belirtilmiştir.