Reenkarnasyon nedir İslam da yeri var mı ?


Açıklama: Reenkarnasyon nedir İslam da yeri var mı ?
Kategori: Genel
Eklenme Tarihi: 24 Şubat 2016
Geçerli Tarih: 19 Şubat 2019, 10:54
Site: Ramazan Hoş
URL: http://ramazanhos.com/haber_detay.asp?haberID=230


Yeni Sayfa 1

Ölümden sonra ruh başka bir bedenle tekrar dünyaya gele bilir mi ?

dünyaya tekrar geldiğini söyleyenlerin hepsini ortak bir özeliği var Birileri tarafından öldürüldüğünü söylerler ve yaşadığı yerleri tarif ederler Bir bakarsınız küçük bir çocuk yanınıza gelir ben senin babanım veya annenim der Ve evdeki her şeyin yerini bilir.

 

Peki, bu gibi olaylar gerçek ile bir ilgisi ola bilir mi bu konu hakkında en doğrusu Kur’an da araştırmak olur bakalım Yüce Allah’ımız Reenkarnasyon için biz kullarına bilgi veriyor mu ? 

 

Evet, ölümden kaçış yok zamanı gelince ölüm her canlı için kaçınılamaz bir gerçektir MUNAFİKUN Suresi 11. ayet bildirdiğini

 

MUNAFİKUN Suresi 11. ayet )Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

 

Evet, her kim ölüm vakti geldiğinde ne ileri nede geri alınmaz Yüce Allah’ımızın biz kullarına verdiği ölüm saati geldiğinde dünya yaşamımız son bulur,

 

(A’raf Suresi: 34) ve (Nahıl: 61 Sure “O ecelleri gelince ne bir saat geri bırakılabilirler ne de öne alınabilirler.”

 

Buraya kadar anlaşılan ölüm saati gelince ecelden kaçmak yok ama bir ayrıntı daha var Kur’an’da eceli gelmeden nefsi ile veya cinayet ile öldürülenler istisna Yüce Allah’ımız kimsenin canına haksız yere kıymayın diyor

 

İSRA Suresi 33. ayet ) Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın.

 

Evet, haksız yere öldürülen her kimse saati vakti gelmeden öldürülmüş oluyor bu da bir kul hakkı olarak o ölen kişinin tekrar başka bir bedende dünyaya gelmesine sebep oluyor yukarıda belirttiğim gibi Reenkarnasyon olarak adlandırdığımız kişilerin ortak bir yaşam öyküleri var biri tarafından öldürüldüğünü söylemektedirler diyelim ki Allah’ın verdiği ömürden on yıl yirmi yıl her neyse cinayet yüzünden öldürüldüğü için kalan ömrünü başka bir bedende tamamlayacak.

 

Mutlaka tatmin olmuşsunuzdur çocuk denecek kadar genç yaşlarda bir hastalık yüzünden vefat edenleri evet Yüce Allah’ımızın bildirdiği gibi  

 

(Ali İmran Suresi: 145 ayet) ”Ölüm belli bir süreye göre yazılmıştır.”

 

( Nahl Suresi: 61 ayet ) “Onların ecelleri gelince ne bir saat geri kalır ne de ileri gider”

 

Evet, her canlı verilen ömrü yani sınanmak için verilen vakit dolmadan bu dünyadan göçemez kaza ile veya cinayet ile de ölse tekrar gelir verilen vakti dolduracak. Tabi ki de her kez daha evvel cinayetle öldüğünü hatırlamaz bu hatırlama üzerine hipnoz ile ilgilenen işinde uzman olanlar ile uyutulup geriye giderek bir cinayetle öldürüldüğünü öğrene bilir ama bana kalırsa her şeyi akışına bırakmak daha doğrudur

 

( NAHL Suresi 70. ayet ) “Allah, sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de, bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeye) hakkıyla gücü yetendir.

 

Reenkarnasyon aslında Ölümden sonra dirilişin ve ölümsüzlüğün bir ispatıdır o yüzden Reenkarnasyon varlığını araştırmak dinsizlik değil tam tersine Ölüm sonrası yaşam olduğunu Reenkarnasyon varlığını araştırdığımız zaman Ruhun ölmediğine tanık oluyoruz bu da yüce Allah’ımızın tekrar Ruhların başka bir bedende ve ölümsüz olduğumuzu anlıyoruz  

 

Eğer çok merak ediyorsanız işin ehli olan Hipnoz Uzmanı Dr yardım ala bilirsiniz  

( ALİ İMRAN Suresi 27. ayet )“Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.”

 

( MU’MİN–11. ayet ) “Onlar da şöyle derler: “Ey Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Günahlarımızı kabulleniyoruz. Şimdi (bu ateşten) bir çıkış yolu var mı?”

 

( Bakara suresi, 28.ayet ) “nasıl oluyor da Allah’ı inkar ediyorsunuz? oysa ölü iken sizi o diriltti; sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir ve sonra o'na döndürüleceksiniz'

 

( SAFFAT Suresi 59. ayet )"Sadece ilk ölümümüz; azaba da uğratılmayacağız, öyle mi?"