İslam da Kadere İman var mı ?


Açıklama: İslam da Kadere İman var mı ?
Kategori: Genel
Eklenme Tarihi: 17 Ekim 2015
Geçerli Tarih: 16 Ocak 2019, 18:27
Site: Ramazan Hoş
URL: http://ramazanhos.com/haber_detay.asp?haberID=224


Yeni Sayfa 1

Tüm insanlığın inandığı ve her bir yaşam döngüsünün

Yaratıcı tarafından değişmeyen alnına yazılmış bir Kader inancı vardır Evet, kader var demek tam manası ile bir yanılgıya Düşeriz alınyazısı da aynı manaya geldiği için son,

Derece kader alınyazısına Sığınmak yanlış ve dinimiz İslam’a kader anlayışını katmak son terece Sakıncalı ve insanoğlunun zihniyetinde yüce yaratıcımız Allahu telayı

Zalim insanlara zulüm eden bir ilah gibi sunulmasına neden oluyor.

 

O zaman demezler mi yaratan bizlerin ne yapacağımızı kendisi Hazırlıyor o zaman bizleri neden cehenneme atsın düşüncesi Haklı olarak Kur’anı anladığı dilde okumadığı için kader anlayışına İnanacaklar haklı diyecek ki onun kaderinde varmış benim öldürmem Diye düşünecek haram ile zengin olanlar da demek ki benim haram yiyip Zengin olmak varmış diye düşünecek evet şimdi olduğu gibi Yapılan zulümlere çanak tutmuş oluyoruz. İslam dinimizi bahana ederek

 

Hayır, Kur’an’da kader veya alınyazısı yok tam tersine Allahu teala Kur’an’da yeryüzünde zulüm edenleri lanetliyor Kur’anı Okuyun kadere sığınanlar için ne diyor Yüce Allahu teala   

 

( Maide suresi, 32 ayet )Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi Öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur.

Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa,..    

 

 

( Al-i İmran Suresi, ayet 78 )"Onlardan bir grup, kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler ve Allah katından olmadığı halde, "Bu Allah katandandır" derler. Onlar bile-bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar."

 

( Bakara Suresi 188. Ayet )Ve birbirinizin mallarınızı aranızda batıl ile (haksızlıkla) yemeyin.
Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz Halde günahla yemeniz için onu hâkimlere (rüşvet olarak) vermeyin.

 

( Maide suresi, 32 ayet )Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk

Çıkarmayan bir nefsi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa,..

( Nisa suresi 93 ayet )"Kim bir mümini kasten öldürürse,
 Onun cezası, içinde devamlı kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânetlemiş ve büyük bir azap hazırlamıştır.

 

( Bakara Suresi 220 ayet )Hem dünya (konusun)da, hem ahiret (konusunda) ve sana yetimleri sorarlar. De ki: "Onları ıslah etmek (yararlı kılmak) hayırlıdır.Eğer onları aranızakatarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozgun (fesad) çıkaranı ıslah ediciden bilir (ayırdeder). Eğer Allah dileseydi size güçlük çıkarırdı. Şüphesiz Allah güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."   

 

(Yunus Suresi, 40. Ayet)Onlardan ona inananlar var ve ona inanmayanlar da vardır. Rabbin bozgunculuk çıkaranları daha iyi bilir.   

 

Bunun gibi yeryüzünde bozgunculuk yapanlar İle ilgili Kur’an’da ayetler var ve ne yazık ki kadere inandırılmış  Her yapılan zulüm’e alınyazısı sanan mazlumların sırtından Geçinenler din tüccarları kaderi İslam’ın şartından olduğunu İspatlamak için hadis Kitaplarını örnek göstermektedirler Kur’an’dan kader alınyazısı gibi ayetler bulamadıkları için.

 

Kur’an’da ölüm Allah’ın emri olduğunu yazan ayetler bulunmaktadır Tabi ki bu kader anlamına gelmez eceliyle ölen kimse Allah’ın verdiği Ömrünün son bulduğu anlamına gelir cinayet ise kul hakkı ile aynı günaha Girmesine sebep olur.

 

Eğer ki kader olarak bir örnek vermek gerekiyorsa dine mal edilmeden Şu şekilde örnek verile bilirdi biz insanoğlu kuş değiliz onların kaderinde Uçmak var biz insanoğlu uçamayız balıklar denizde hava almadan Suyun içinde yaşaya biliyor onların kaderinde suda havaya ihtiyacı olmadan Yaşaya biliyor biz insanoğlu suda nefes almadan yaşayamadığımız gibi

Örnekler verile bilir

 

Allahu tela biz insanoğlunu bu şekilde yaratmış İnsanoğlunun hem havadaki kuşların etinden yararlanıyoruz ve denizdeki Balıkların etinden yararlanıyoruz yerdeki topraktan sayısız meyveler ve Sebzeler ten yeryüzünde helal kılınmış hayvanların etinden yararlanıyoruz

Yani sayın okurlarım bu nimetleri saymayla bitmez biz insanoğluna Allahu Telanın verilmiş büyük nimetlerine şükür bile etmekten Bile aciz ve nankörüz. 

 

( Mülk Suresi 23 ayet )De ki: “Sizi inşa eden (yoktan yaratıp var eden) ve size işitme,

Görme ve idrak etme hassalarını veren o’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz?”